Unipoz

Slider

Firma UNIPOŻ powstała w 1994 roku na fali rozwijającej się przedsiębiorczości w Polsce. Siedziba mieści się przy ulicy Rzecznej 6 w Warszawie. Początki działalności skoncentrowane były na handlu oraz serwisie urządzeń przeciwpożarowych. Razem z rozwojem firmy rozszerzono zakres usług o opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz prywatnych podmiotów gospodarczych. Kolejnym ważnym etapem dla firmy było rozpoczęcie prac w obszarze montażu systemów przeciwpożarowych, instalacji hydrantowych oraz zabezpieczeń ogniochronnych. Dopełnieniem wachlarza usług stało się wykonywanie ekspertyz pożarowych, projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i współpraca z szeregiem biur projektowych.

Czytaj dalej…

ikona 1 sprzęt

Sprzedaż urządzeń
przeciwpożarowych

 • gaśnice i agregaty
 • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
 • armatura pożarniczą, węże hydrantowe i dla straży pożarnej
 • znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne
 • oprawy oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjne
 • klapy pożarowe i oddymiające
 • drzwi przeciwpożarowych (stalowe,drewniane i przeszklone)
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • artykuły medyczne (apteczki) i bhp
ikona 2 system

Serwis urządzeń oraz
montaż systemów

 • GAŚNICE – przeglądy techniczne,remonty i legalizacje zbiorników ciśnieniowych
 • HYDRANTY – konserwacja, montaż i pomiary wydajności i ciśnienia
 • WĘŻE HYDRANTOWE – konserwacja i próby ciśnieniowe
 • SYSTEMY ODDYMIAJĄCE (projektowanie, montaż i konserwacja)
 • SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (projektowanie, montaż i konserwacja)
 • DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (projektowanie, montaż i konserwacja)
 • ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE (montaż przepustów instalacyjnych)
 • SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ (projektowanie i montaż)
ikona 3 projektowanie


Projektowanie

 • zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • systemów bezpieczeństwa
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • planów ratowniczych
 • schematów ewakuacji
 • ekspertyz przeciwpożarowych
 • systemów biernych zabezpieczeń ogniochronnych
 • przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Partnerzy handlowi

boxmet-medical-logo
boxmet-trade-logo
bocmet-ltd-logo
top-desihg-logo
biatech-logo
msa-thesafetycompany--logo