Oświetlenie ewakuacyjne - przegląd - Warszawa

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne pełni zasadniczą rolę podczas ewakuowania ludzi z zagrożonego pożarem obiektu. Stosowane jest w przypadku braku podstawowego zasilania.

Zgodnie z PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne - możemy wyróżnić oświetlenie:

 • ewakuacyjne, które pomocne jest w lokalizacji i użytku drogi ewakuacyjnej
 • bezpieczeństwa, które przyczynia się do poprawy stopnia bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na stanowiskach niebezpiecznych

Oświetlenie awaryjne jest takim rodzajem oświetlenia, które w odpowiednim momencie zostaje uruchomione. Tym momentem jest zanik oświetlenia podstawowego. Dodatkowo oświetlenie awaryjne jest  zasilane z niezależnego źródła w przeciwieństwie do oświetlenia podstawowego, więc ciągłość jego działania jest niezagrożona.

Oświetlenie awaryjne. Unipoż Warszawa
Oświetlenie ewakuacyjne. Unipoż Warszawa

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej jest koniecznym oświetleniem znajdującym się na drogach ewakuacyjnych. Używane jest w odpowiednim czasie przy minimalnym natężeniu światła w celu zlokalizowania drogi ewakuacyjne aby bezpiecznie wyjść z zagrożonego obiektu lub pomieszczeń. Dodatkowo oświetlenie pomocne jest w odnalezieniu podręcznego sprzętu gaśniczego. Podstawową rolą tego oświetlenia jest oznaczenie znaków ewakuacyjnych w celu lepszej widoczności. Najczęściej stosuje się podświetlenie znaków ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych wskazujących miejsce ucieczki z zagrożonego pomieszczenia.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka jest to oświetlenie ewakuacyjne stosowane awaryjnie w celu powiększenia bezpieczeństwa osób biorących czynny udział w niebezpiecznym procesie lub osobom znajdujących się w strefie zagrożenia.

Oświetlenie strefy otwartej jest to oświetlenie ewakuacyjne stosowane awaryjnie w celu uniknięcia paniki przez osoby zagrożone, dotarcia do miejsce w którym zlokalizowanie drogi ewakuacyjnej będzie łatwe do ustalenia.

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne - szczegółowo określa wymogi dla oświetlenia awaryjnego:

 • Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości.
 • Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1.
 • Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacyjnych powinien wynosić 1 h.
 • Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.
 • W oświetleniu strefy otwartej natężenie nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.
 • W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie powinno być mniejsze niż 15 lx.

Wymaga się w celu zagwarantowania odpowiedniej widoczności aby oświetlone były strefy wskazanej przestrzeni. W związku z tym należy umieścić źródło światła co najmniej 2 m nad podłogą. W celu dopasowania stosownego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe stosowane do oświetlenia ewakuacyjnego, według EN 60598-2-22, winny być zlokalizowane blisko każdych drzwi wyjściowych i w takich miejscach, gdzie jest to wymagane aby zwrócić uwagę na możliwe niebezpieczeństwa oraz usytuowany sprzęt bezpieczeństwa. 

Wymaga się aby oprawy oświetlenia ewakuacyjno-alarmowego były umieszczone:

 • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
 • w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu
 • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
 • przy każdej zmianie kierunku
 • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego punku pierwszej pomocy
 • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Literatura:

 • PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
 • EN 60598-2-22

Firma UNIPOŻ oferuje montaż, konserwację oraz pomiar oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę, która jest gwarantem wysokiej jakości naszych usług. Dodatkowo w naszej ofercie znajdą Państwo do zakupu szereg opraw oświetleniowych.