Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Instrukcja PPOŻ – Warszawa

 

Firmom z Warszawy i okolic proponujemy różnorodne instrukcje bezpieczeństwa, na przykład pożarowego. Tego typu tablice są niezbędne w każdym miejscu pracy. Obowiązek zamieszczenia ich w miejscach ogólnodostępnych i widocznych nakładany jest na właścicieli firm z mocy prawa. Każda instrukcja ppoż., jaką Państwo znajdziecie w prezentowanej ofercie, została opracowana tak, aby była czytelna, jasna i pozwalała łatwo zapoznać się z metodami działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak zagrożenie pożarowe. Dzięki temu każdy, kto się z nimi zapozna, będzie wiedział, jak powinien się zachować w takim przypadku. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą tablic ppoż. i w odpowiedzialny sposób zadbania o bezpieczeństwo w swojej firmie.

Nie tylko instrukcje przeciwpożarowe

W naszej ofercie dostępne są przede wszystkim tablice dostarczające wskazówek związanych z ppoż. Informują, jak postępować, by zapobiec pożarowi, oraz jakie podjąć działania, gdy taka sytuacja już zaistnieje. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wskazuje m.in. okoliczności, kiedy należy unikać używania ognia lub np. obowiązkach ciążących na zarządcy czy właścicielu budynku. Z kolei tablice określające postępowanie na wypadek powstania pożaru dostarczają wskazówek, jak zachować się w sytuacji, gdy już do niego dojdzie, tj.:

  • wskazują, co zrobić w razie wykrycia pożaru,

  • informują, pod jakie numery należy zadzwonić, by zaalarmować o sytuacji odpowiednie służby,

  • określają, jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarowego po zaalarmowaniu pozostałych osób w budynku i wezwaniu pomocy.

Poza instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi ppoż. oferujemy tablice z zasadami BHP. Ich treść może być różna w zależności od potrzeb konkretnego klienta i tego, gdzie docelowo mają zostać umieszczone (czy np. w pomieszczeniach biurowych, czy może przy linii produkcyjnej). Wszystkie jednak zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące zachowania się w konkretnych okolicznościach. Dostarczamy także instrukcje obsługi apteczek, dzięki czemu, w razie odniesienia ran, łatwo uzyska się informacje, jak należy je opatrzyć.

 

Instrukcje BHP

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

Instrukcja obsługi apteczki

Instrukcja obsługi apteczki

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru