Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Instrukcja PPOŻ – Warszawa

Firmom z Warszawy i okolic proponujemy wszelkiego rodzaju instrukcje bezpieczeństwa . Tego typu tablice są niezbędne w każdym miejscu pracy. Obowiązek zamieszczenia ich w miejscach ogólnodostępnych i widocznych nakładany jest z mocy prawa. Każda instrukcja ppoż., jaką Państwo znajdziecie w prezentowanej
ofercie, została opracowana tak, aby była czytelna, jasna i pozwalała łatwo zapoznać się z metodami działania podczas sytuacji kryzysowych. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą.

Nie tylko instrukcje przeciwpożarowe

W naszej ofercie dostępne są przede wszystkim tablice dostarczające informacji, jak postępować, by zapobiec pożarowi, oraz jakie podjąć działania, gdy taka sytuacja już zaistnieje. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego informuje m.in. o okolicznościach, kiedy należy unikać używania ognia lub np. jakie obowiązki ciążą na zarządcy czy właścicielu budynku. Z kolei tablice określające postępowanie na wypadek powstania pożaru dostarczają wskazówek, jak zachować się w sytuacji, gdy
do niego dojdzie, tj.:

  • wskazują, co zrobić w razie wykrycia pożaru,

  • informują, pod jakie numery należy zadzwonić, by zaalarmować o sytuacji,

  • określają, jak postępować po zaalarmowaniu pozostałych osób w budynku i odpowiednich służb.

Poza wskazówkami dotyczącymi ppoż. oferujemy tablice z zasadami BHP. Ich treść może być różna w zależności od tego, gdzie się one znajdują (czy np. w
pomieszczeniach biurowych, czy przy linii produkcyjnej). Wszystkie jednak zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące zachowania się w konkretnych okolicznościach. Dostarczamy także instrukcje obsługi apteczek, dzięki czemu, w razie odniesienia ran, łatwo uzyska się informacje, jak należy je opatrzyć.

Instrukcje BHP

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

Instrukcja obsługi apteczki

Instrukcja obsługi apteczki

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru