Polityka prywatności

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Chcemy aby każdy użytkownik witryny wiedział jak przetwarzamy dane osobowe i dlatego niniejszy dokument informuje o zakresie, sposobie i zasadach według których Państwa dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione.

1. INFORMACJE OGÓLNE

a) Administratorem danych osobowych strony unipoz.eu (Strona) jest:

Zakład Usługowo Handlowy
UNIPOŻ
Ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
Telefon: (22) 678 51 01
Adres e-mail: biuro@unipoz.eu

b) Strona prowadzona jest pod adresem: https://unipoz.eu.
c) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
d) Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych.
e) Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora.
f) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą państwo skontaktować się z nami pisząc na adres: biuro@unipoz.eu.

2. CEL i ZAKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie: https://unipoz.eu/kontakt. W takim przypadku Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi złożonego zapytania. Aby skorzystać z formularza kontaktowego konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

4. Polityka COOKIES

a) Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
b) Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Strony.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
h) Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
i) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
j) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.

6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
b) Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które jego dane osobowe przechowujemy. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek.
c) Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
d) Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów marketingowych. W takiej sytuacji podejmiemy działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszej bazy.
f) W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o  wiadomość na skrzynkę email: biuro@unipoz.eu lub w inny dostępny i dogodny dla Państwa sposób.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności będzie aktualizowana i dostosowywana do zmieniającej się rzeczywistości i prawa. 

Polityka prywatności – unipoz.eu – plik pdf.