Oznakowanie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne

Oznakowanie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne – Warszawa

Oznaczenia przeciwpożarowe wskazują drogi ewakuacyjne i określają w którą stronę należy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego.

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) odpowiedzialność za utrzymanie obiektu zgodnie z przepisami pożarowymi w tym rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa biorą kolejno właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynku.

Obowiązująca dość niedawno norma PN-N-01256-01:1992 została zastąpiona nową PN-EN 7010:2012 zaś normy PN-N-01256-04:1997 oraz PN-N-01256-02:1992 równocześnie obowiązują z nową normą tworząc podstawę prawną do stosowania znaków bezpieczeństwa.

Należy zauważyć, iż nadal spotykamy znaki zgodne z starą normą spowodowane jest to tym, że zmiana „starych” znaków na „nowe” odbędzie się po wygaśnięciu certyfikatów (nadanych producentom zgodnie z nieważną normą). W związku z tym nadal możemy je spotkać na sprzedażowych półkach chodź z czasem będzie ich już coraz mniej.

Oznaczenia oferowane przez firmę UNIPOŻ:

  • są zgodne z normami PN-92/N-01256/01 oraz z ISO 7010,
  • posiadają świadectwo dopuszczenia do użytku,
  • są fluorescencyjne, co zapewnia ich odpowiednią widoczność w nocy.

Dodatkowo zapewniamy różne podkłady znaków:

  • płyta sztywna PVC,
  • płyta systemu TD,
  • folia samoprzylepna PVC,
  • aluminium.

Kupując znaki ewakuacyjne w naszej firmie mają Państwo pewność, że spełnione zostaną wszelkie niezbędne przepisy, a także że Pracownicy będą wiedzieć jak zachować się w razie wystąpienia zagrożenia. Dla wymagających klientów możemy zaoferować również montaż znaków. Oprócz wymieniowych powyżej znaków w naszym asortymencie znajdują się znaki przestrzenne.

Znaki Ewakuacyjne


Znaki Ochrony Przeciwpożarowej


Oznaczenie Urządzeń Przeciwpożarowych


Literatura:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

PN-N-01256-01:1992

PN-EN 7010:2012

PN-N-01256-04:1997

PN-N-01256-02:1992