Oprawy oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne pełni zasadniczą rolę podczas ewakuowania ludzi z zagrożonego pożarem obiektu. Stosowane jest w przypadku braku podstawowego zasilania.

Zgodnie z PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne możemy wyróżnić oświetlenie:

  • ewakuacyjne, które pomocne jest w lokalizacji i użytku drogi ewakuacyjnej,
  • bezpieczeństwa, które przyczynia się do poprawy stopnia bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na stanowiskach niebezpiecznych.

Oświetlenie awaryjne jest takim rodzajem oświetlenia, które w odpowiednim momencie zostaje uruchomione. Tym momentem jest zanik oświetlenia podstawowego. Dodatkowo oświetlenie awaryjne jest  zasilane z niezależnego źródła w przeciwieństwie do oświetlenia podstawowego, więc ciągłość jego działania jest niezagrożona.

 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej jest koniecznym oświetleniem znajdującym się na drogach ewakuacyjnych. Używane jest w odpowiednim czasie przy minimalnym natężeniu światła w celu zlokalizowania drogi ewakuacyjne aby bezpiecznie wyjść z zagrożonego obiektu lub pomieszczeń. Dodatkowo oświetlenie pomocne jest w odnalezieniu podręcznego sprzętu gaśniczego. Podstawową rolą tego oświetlenia jest oznaczenie znaków ewakuacyjnych w celu lepszej widoczności. Najczęściej stosuje się podświetlenie znaków ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych wskazujących miejsce ucieczki z zagrożonego pomieszczenia.

 

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka jest to oświetlenie ewakuacyjne stosowane awaryjnie w celu powiększenia bezpieczeństwa osób biorących czynny udział w niebezpiecznym procesie lub osobom znajdujących się w strefie zagrożenia.

 

Oświetlenie strefy otwartej jest to oświetlenie ewakuacyjne stosowane awaryjnie w celu uniknięcia paniki przez osoby zagrożone, dotarcia do miejsce w którym zlokalizowanie drogi ewakuacyjnej będzie łatwe do ustalenia.

 

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne szczegółowo określa wymogi jakim oświetlenie awaryjne musi spełniać. Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym  nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości.

 

Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1.

 

Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacyjnych powinien wynosić 1 h.

 

Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

 

W oświetleniu strefy otwartej natężenie nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

 

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie powinno być mniejsze niż 15 lx.

 

Wymaga się w celu zagwarantowania odpowiedniej widoczności aby oświetlone były strefy wskazanej przestrzeni. W związku z tym należy umieścić źródło światła co najmniej 2 m nad podłogą. W celu dopasowania stosownego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe stosowane do oświetlenia ewakuacyjnego, według EN 60598-2-22, winny być zlokalizowane blisko każdych drzwi wyjściowych i w takich miejscach, gdzie jest to wymagane aby zwrócić uwagę na możliwe niebezpieczeństwa oraz usytuowany sprzęt bezpieczeństwa. W związku z tym oprawy powinny zostać umieszczone:

  • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
  • w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
  • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
  • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
  • przy każdej zmianie kierunku,
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
  • na zewnątrz i w pobliżu każdego punku pierwszej pomocy,
  • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Firma UNIPOŻ oferuje montaż, konserwację oraz pomiar oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę, która jest gwarantem wysokiej jakości naszych usług. Dodatkowo w naszej ofercie znajdą Państwo do zakupu szereg opraw oświetleniowych.

 

 

 

Literatura:

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

EN 60598-2-22