Opracowania – Warszawa

Firma UNIPOŻ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy zwiększają bezpieczeństwo osób znajdujących się w ich budynkach. Oferujemy projektowanie, wykonawstwo oraz konserwację:
• Systemu Sygnalizacji Pożarowej
• Dźwiękowej Sygnalizacji Ostrzegawczej
• Systemu oddymiania
• Systemów biernych zabezpieczeń ogniochronnych
• Systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
• Instalacji tryskaczowej
• Instalacji hydrantowej
• Instalacji przeciwpożarowych zestawów hydroforowych

Dodatkowo oferujemy wykonywanie zabezpieczeń przeciwpożarowych:
• Przepustów (rurowe, kablowe oraz wentylacyjne)
• Konstrukcji (stalowych, drewnianych)
• Zamknięć przeciwpożarowych (drzwi oraz bramy przeciwpożarowe)

W naszej ofercie znajdą Państwu również opracowywanie:

• Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• Schematów ewakuacji
• Planów ratowniczych
• Ekspertyz oraz opinii przeciwpożarowych
• Analiz symulacji oddymiania

Służymy pomocą w przygotowywaniu obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną oraz doradztwem przeciwpożarowym. Jesteśmy profesjonalną firmą mającą wyszkolonych oraz wyspecjalizowanych ekspertów w powyższych dziedzinach.
Zapraszamy do współpracy.