Legalizacja gaśnicy samochodowej – Warszawa

W dobie dużego ruchu drogowego my jako użytkownicy chcemy bezpiecznie dojechać od punktu A do punktu B. Wiele zagrożeń nas czeka na drodze więc staramy się tak zabezpieczyć pojazd aby czuć się bezpiecznie. Przykładem takiego zabezpieczenia jest obowiązek zawierania ubezpieczeń OC. To Ustawodawca żąda od nas aby na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia drogowego móc naprawić powstałe szkody. A jak jest w przypadku zdarzenia, w którym potrzebna jest gaśnica ?

Gaśnica jako podstawowe wyposażenie samochodu

Na kierowcy spoczywa obowiązek posiadania gaśnicy zawierającej minimum 1 kg środka gaśniczego oraz umiejscowionej w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby jej użycia. Powyższe zalecenia stanowią zapis Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jeśli kierowca nie będzie posiadał gaśnicy w swoim samochodzie może przy kontroli policji dostać mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

Firma UNIPOŻ specjalizuje się w sprzedaży wyposażenia samochodów w gaśnice. Stosowane są zazwyczaj gaśnice z jednym kilogramem środka gaśniczego pod stałym ciśnieniem lub posiadające nabój z gazem napędowym. Każdy klient posiada swoje preferencje i korzystając z naszych usług chętnie pomożemy wybrać odpowiednią wersję gaśnicy.

Źródło: sklep UNIPOŻ

Sprawdzanie sprawności gaśnicy

Firma UNIPOŻ oferuje swoim klientom przeglądy sprawdzające sprawność techniczną gaśnicy. Taki przegląd powinien odbywać się raz na rok. Wykwalifikowany personel sprawdza gaśnicę zgodnie z wymogami producentów. Wówczas kiedy gaśnica spełnia wszystkie kryteria zdatności następuje przedłużenie jej ważności na kolejny rok.

UWAGA !!!

Dowodem Legalizacji gaśnicy samochodowej jest przyklejona na niej kontrolka konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego na której jest zaznaczony czasookres trwania ważności przeglądu. Należy pamiętać o legalizowaniu gaśnic w terminie nieprzekraczającym daty na kontrolce.

Wskazówki dla posiadaczy gaśnic samochodowych

Mało kto z kierowców spotkał się z sytuacją kiedy musiał użyć gaśnicy. Z pewnością zauważenie dymu pod maską samochodową sprawia, że kierowca zastanawia się co zrobić, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest chwycenie za gaśnicę, która musi być w łatwo dostępnym miejscu i udanie się do weryfikacji naszych przypuszczeń.

Gaśnica jest urządzeniem prostym w użyciu. Po pierwsze należy usunąć plombę zabezpieczającą przed nieumyślnym użyciem, następnie nakierować gaśnicę w odległości nie mniejszej niż 1 metr na źródło pożaru a następnie użyć dźwigni spustowej, która uwolni środek gaśniczy z zbiornika gaśnicy.

Źródło:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia