Hydranty wewnętrzne – Warszawa

Jednym z istotnych elementów instalacji przeciwpożarowych są hydranty wewnętrzne. Ich zaletą jest możliwość zapewnienia bardzo szybkiego dostępu do wody, co umożliwia ugaszenie pożaru już w zarodku.

Hydrant wewnętrzny jest to stałe urządzenie gaśnicze umieszczane w budynku. Hydranty wewnętrzne możemy podzielić na uruchamiane automatycznie lub ręcznie. Obecnie większą popularnością cieszy się uruchamianie ręczne hydrantu wewnętrznego.

Zastosowanie hydrantu wewnętrznego umożliwia ugaszenie pożaru w jego wczesnej fazie rozwoju. Na jego elementy składa się:

 • szafka hydrantowa wykonana w formie zawieszanej lub wnękowej (innym rozwiązaniem jest zastosowanie stojaka z szafką hydrantową),
 • prądownica,
 • wąż pożarowy (płasko składany lub półsztywny),
 • zwijadło,
 • zawór,
 • kosz lub bęben na którym jest umieszczony wąż pożarowy.

Hydranty wewnętrzne występują w trzech formach:

 • HW 25
 • HW 33
 • HW52

Obecnie istnieją regulacje prawne dotyczące hydrantów wewnętrznych wraz z wyposażeniem i ich użytkowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, Innych obiektów budowlanych i terenów w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych umieszczonych w budynkach stosuje się w celach przeciwpożarowych poniższe punkty poboru wody:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominale średnicy węża 25 mm i 33 mm,
 • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalne średnicy 52 mm,

Ważną kwestią jest aby hydranty wewnętrzne spełniały wymagania Polskich Norm, które obowiązują dla tych urządzeń. Dodatkowo hydranty wewnętrzne muszą posiadać zasilanie na poziomie minimalnym 1 godziny.

Węże wchodzące w skład wyposażenia hydrantu wewnętrznego powinny podlegać co 5 lat próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze wedle Polskiej Normy dotyczącej konserwacji tego rodzaju urządzeń gaśniczych.

Rozporządzenie reguluje również minimalną wydajność poboru wody w prądownicy dla poszczególnych hydrantów:

 • hydrant 25 – 1,0 dm3/s
 • hydrant 33 – 1,5 dm3/s
 • hydrant 52 – 2,5 dm3/s

Dodatkowo ciśnienie nominalne w hydrantach 25 oraz 52 powinno wynosić nie mniej niż 0,2 MPa.

Zapewniamy Państwu dostęp do hydrantów DN 25, DN 33, DN 52, które wykonane są zgodnie  z Polskimi Normami. Wybór hydrantów, które Państwu dostarczamy jest bardzo szeroki. Gwarantujemy, że znajdą Państwo egzemplarz zgodny z oczekiwaniami i odpowiednimi wymaganiami. Dodatkowo oferujemy kompleksowe przeglądy techniczne, naprawy i wszelkie działania konserwacyjne hydrantów wewnętrznych.

Wszystkie nasze produkty są wykonane z najwyższą starannością, oferując jednocześnie nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Przykładamy wagę zarówno do jakości wykonania naszych hydrantów, jak i tego, aby spełniały wszelkie normy.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, Innych obiektów budowlanych i terenów