Zaznacz stronę

Pływak do smoka ssawnego bez zatrzaśnika

Pływak służy do utrzymywania smoka ssawnego płytko pod powierzchnią lustra wody, gdzie zawiera ona najmniej zanieczyszczeń. Brak pływaka powoduje opadanie smoka ssawnego na dno ujęcia wodnego (zbiorniki, stawy, rzeki) i zasysanie znajdujących się na dnie zanieczyszczeń.

Dane techniczne pływaka:

– Ciężar całkowity: 1,7 kg
– Średnica: 300 mm
– Wysokość: 230 mm
– Wysokość całkowita: 300 mm
– Wyporność całkowita w wodzie: 15 kg

Prądownica pianowa PP-2

Dane techniczne:

– Natężenie przepływu:  ~ 200 l/min
– Szybkość wykraplania piany (wartość połówkowa):  ~18 min
– Liczba spienienia: ~12,5
– Wymiary (dł. x wys. x szerokość): 824 x 184 x 51 mm
– Waga: 2,5 kg
-Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu  AK 11 (AlSi 11), rura kwasoodporna, uszczelki – guma
– Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 23 m
– wg normy PN-93/M-51068

Prądownica pianowa PP-2 bez zaworu

Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu proteinowych
i syntetycznych środków pianotwórczych. Rura wylotowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej z uchwytem gumowym.

 Dane techniczne:

– Waga: 1,9 kg
– Liczba spienienia: ~12,5
– Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 23 m
– Szybkość wykraplania piany (wartość połówkowa):  ~18 min
– Wymiary (dł. x wys. x szerokość): 636 x 131 x 98 mm
– Natężenie przepływu:  ~ 200 l/min

Prądownica pianowa PP-4

Dane techniczne:

– Liczba spienienia: 12
– Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 28 m
– Natężenie przepływu:  ~ 400 l/min
– Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu  AK 11 (AlSi 11), rura kwasoodporna, uszczelki – guma.
– Szybkość wykraplania piany (wartość połówkowa):  ~15 min
– Waga: 3,1 kg
– Wymiary (dł. x wys. x szerokość) : 916 x 184 x 63 mm
– Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1872//2013
– wg normy PN-93/M-51068

UNIPOŻ