Zaznacz stronę

Gaśnica pianowa GWP-2x-AF

GWP-2x AF należy do gaśnic pianowych o małych pojemnościach służące do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów (grupa pożarów F). Dodatkowo mogą ugasić pożary ciał stałych (np. drewno lub tworzywa sztuczne). Ich specjalne właściwości gaśnicze są głównie polecane do ochrony przeciwpożarowej w lokalach gastronomicznych oraz w kuchniach domowych.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 5A 5F
 • masa całkowita – ok. 4 kg.
 • masa środka gaśniczego – 2 dm3
 • czas działania – ok. 6s.
 • ciśnienie robocze 16 bar
 • rodzaj środka gaśniczego – wodny roztwór Fire Film – Premix 3% AFFF
 • zakres temperatur – (od +5°C do +60°C)

Gaśnica Pianowa GWP-6x-AB

Gaśnica pianowa GWP-6X AB znajduje zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej obiektów pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, hal produkcyjnych, magazynów, szkół, lokali gastronomicznych oraz portów lotniczych.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 8A 113B
 • masa całkowita – ok. 10,0 kg
 • masa środka gaśniczego – 6 dm3
 • czas działania – ok. 12s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20oC
 • rodzaj środka gaśniczego – wodny roztwór Fire Film – Premix 3% AFFF
 • zakres temperatur – (od +5°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-1x-abc

Gaśnica proszkowa typu GP-1x ABC stosowane są zazwyczaj w bezpieczeństwie pożarowym samochodów, łodziach. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup A-ciała stałe, B-ciecze oraz C- gazy, a także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 8A 34B C
 • masa całkowita – ok. 1,9 kg
 • masa środka gaśniczego – 1 kg
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik napędowy – azot 16 bar
 • rodzaj środka gaśniczego – 1 kg proszku Delei Fire ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-1z-abc

Gaśnica proszkowa typu GP-1z ABC stosowane są zazwyczaj w bezpieczeństwie pożarowym samochodów, łodziach. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup A-ciała stałe, B-ciecze oraz C- gazy, a także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 8A 34B C
 • masa całkowita – ok. 1,6 kg
 • masa środka gaśniczego – 1 kg
 • czas działania – ok. 7s.
 • ciśnienie robocze – 9 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – 1 kg proszku A32/ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-2x-ABC

Gaśnica proszkowa typu GP-2x ABC stosowane są zazwyczaj w bezpieczeństwie pożarowym samochodów lub biur. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup A-ciała stałe, B-ciecze oraz C- gazy, a także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 13A 89B C
 • masa całkowita – ok. 3,5 kg
 • masa środka gaśniczego – 2 kg
 • czas działania – ok. 6s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-4x-ABC

Gaśnica proszkowa typu GP-4x stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym warsztatów, hal przemysłowych, magazynów, samochodów oraz zakładów energetycznych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy A- ciała stałe, B-ciecze, C-gazy oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 21A 144B C
 • masa całkowita – ok. 6,7 kg
 • masa środka gaśniczego – 4 kg
 • czas działania – ok. 6s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-6x-ABC

Gaśnica proszkowa typu GP-6x ABC stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, zakładów energetycznych oraz chemicznych, podziemnych wyrobisk górniczych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy A- ciała stałe, B-ciecze, C-gazy oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 27A 183B C
 • masa całkowita – ok. 9,3 kg
 • masa środka gaśniczego – 6 kg
 • czas działania – ok. 15s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-12x ABC

Gaśnica proszkowa typu GP-12x ABC stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, zakładów energetycznych, podziemnych wyrobisk górniczych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy A- ciała stałe, B-ciecze, C-gazy oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 43A 233B C
 • masa całkowita – ok. 19 kg
 • masa środka gaśniczego – 12 kg
 • czas działania – ok. 15s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Proszkowa GP-25x ABC

Gaśnica proszkowa typu GP-12x ABC stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, zakładów energetycznych, podziemnych wyrobisk górniczych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy A- ciała stałe, B-ciecze, C-gazy oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 43A 233B C
 • masa całkowita – ok. 19 kg
 • masa środka gaśniczego – 12 kg
 • czas działania – ok. 15s.
 • ciśnienie robocze – 16 bar w temp. 20°C
 • rodzaj środka gaśniczego – proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Śniegowa GS-2x

Gaśnica śniegowa typu GS-2x B stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym w lakierniach, stacjach benzynowych, przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach gazów palnych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy B-ciecze i C-gazy oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 34B
 • masa całkowita – ok. 7 kg
 • masa środka gaśniczego – 2 kg
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik roboczy – CO2
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Gaśnica Śniegowa GS-5x-B

Gaśnica śniegowa typu GS-2x B stosowana jest szczególnie w bezpieczeństwie pożarowym w lakierniach, stacjach benzynowych, przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach gazów palnych. Gaśnica umożliwia ugaszenie pożaru grupy B-ciecze i C-gazy oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 34B
 • masa całkowita – ok. 7 kg
 • masa środka gaśniczego – 2 kg
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik roboczy – CO2
 • zakres temperatur – (od -30°C do +60°C)

Urządzenie Gaśnicze Domowe UGP-1x-ABF

Urządzenie Gaśnicze Domowe UGP-1x ABF służy do gaszenia pożarów olejów jadalnych oraz tłuszczy. Szczególnie znalazło zastosowanie w zakątku domowym. Ich dodatkową zaletą jest gaszenie również ciał stałych takich jak drewno czy tkaniny. Dodatkowo może być stosowane w lokalach gastronomicznych.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 3A 13B 5F
 • masa całkowita – ok. 3,5 kg
 • masa środka gaśniczego – 1 dm3
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik napędowy – azot 16 bar
 • rodzaj środka gaśniczego – wodny roztwór Fire Film – Premix 3% AFFF
 • zakres temperatur – (od +5°C do +60°C)

Urządzenie Gaśnicze Domowe UGP-2x-ABF

Urządzenie Gaśnicze Domowe UGP-2x ABF służy do gaszenia pożarów olejów jadalnych oraz tłuszczy. Szczególnie znalazło zastosowanie w zakątku domowym. Ich dodatkową zaletą jest gaszenie również ciał stałych takich jak drewno czy tkaniny. Dodatkowo może być stosowane w lokalach gastronomicznych.

Dane techniczne:

 • skuteczność gaśnicza – 3A 13B 5F
 • masa całkowita – ok. 5,0 kg
 • masa środka gaśniczego – 2 dm3
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik napędowy – azot 16 bar
 • rodzaj środka gaśniczego – wodny roztwór Fire Film – Premix 3% AFFF
 • zakres temperatur – (od +5°C do +60°C)

Urządzenie Gaśnicze Sprzętu Elektronicznego UGS-2x-B

Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGS-2x B stosowane jest szczególnie do zabezpieczenia pożarowego urządzeń elektrycznych np. serwery, komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie. Urządzenie cieszy się powodzeniem w gaszeniu aparatury elektronicznej, gdyż środek gaśniczy czyli dwutlenek węgla nie powoduje zanieczyszczenia elementów ruchomych urządzenia. Stosowany w gaszeniu grup pożarów B- ciecze i C-gazy oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Dane techniczne:

 • masa całkowita – ok. 7,0 kg
 • masa środka gaśniczego – 2 dm3
 • czas działania – ok. 6s.
 • czynnik roboczy – CO2
 • zakres temperatur – (od -20°C do +60°C)
UNIPOŻ