Zaznacz stronę

KOMPLEKSOWA OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Autoryzowany Serwis

Firma UNIPOŻ powstała w 1994 roku na fali rozwijającej się przedsiębiorczości w Polsce. Siedziba mieści się przy ulicy Rzecznej 6 w Warszawie. Początki działalności skoncentrowane były na  handlu oraz serwisie urządzeń przeciwpożarowych. Razem z rozwojem firmy rozszerzono zakres usług o opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz prywatnych podmiotów gospodarczych. Kolejnym ważnym etapem dla firmy było rozpoczęcie prac w obszarze montażu systemów przeciwpożarowych, instalacji hydrantowych oraz zabezpieczeń ogniochronnych. Dopełnieniem wachlarza usług stało się wykonywanie ekspertyz pożarowych, projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i współpraca z szeregiem biur projektowych… Czytaj więcej

 


 Sprzedaż urządzeń

przeciwpożarowych  

 

 • gaśnice i agregaty
 • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
 • armatura pożarniczą, węże hydrantowe i dla straży pożarnej
 • znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne
 • oprawy oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjne
 • klapy pożarowe i oddymiające
 • drzwi przeciwpożarowych (stalowe,drewniane i przeszklone)
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych
 • artykuły medyczne (apteczki) i bhp


Montaż systemów
gaśniczych

 

 • GAŚNICE
 • HYDRANTY
 • WĘŻE HYDRANTOWE
 • SYSTEMY ODDYMIAJĄCE
 • SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU
 • DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
 • ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
 • SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ


Serwis i konserwacja
systemów i urządzeń
przeciwpożarowych

 • przeglądy techniczne
 • konserwacja
 • próby ciśnieniowe
 • legalizacje zbiorników ciśnieniowych
 • remonty
 • testy systemów ostrzegawczych


Projektowanie
systemów
przeciwpożarowych

 • zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • systemów bezpieczeństwa
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • planów ratowniczych
 • schematów ewakuacji
 • ekspertyz przeciwpożarowych
 • systemów biernych zabezpieczeń ogniochronnych
 • przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
UNIPOŻ